مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان سیستان و بلوچستان گفت: حدود ۴۰ هزار نفر در مناطق حاشیه نشین چابهار کپر نشین هستند و عملا هیچ سرپناهی ندارند