مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: در بحث کرونا بسیج همانند تخریب چی‌های دانشگاه عمل کرده و در زمانیکه ترس از کرونا در اوج بود به مدت ۸ ماه در طرح حاج قاسم سلیمانی و واکسیناسیون حضور ...