تعداد ۱۱۰ بسته گوشت قرمز همزمان با ایام شهادت سردار دلها، بین خانواده نیازمندان و بی سرپرست حاشیه نشین بیرجند توزیع شد.