مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در مدت زمان گذشته ما درگیر ساخت و سازهای مربوط به زلزله سی‌سخت بودیم، با توجه به شرایط کنونی گروه های جهادی استان نیز دست بکار شدن و ...