مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان هرمزگان گفت: از مشکلات پیش آمده دیگر در منطقه آبگرفتگی معابر می باشد.