مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی خراسان شمالی گفت: طرح شهید سلیمانی را در قالب پویش نفس بهشتی کپسول تهیه می‌کنیم به کمک بچه‌های تیم تخصصی به خانواده‌هایی که امکان حضور در بیمارستان را ندارند خدمات را ...