مسئول بسیج دانشجویی سپاه کربلا با اشاره به اینکه استان مازندران تمام امکانات اشتغالزایی را در خود دارد، گفت: با داشتن دریا، کوه، جنگل و نیروی جوان پای کار، توجیهی از اینکه شغل در استان نیست نمیتواند ...