مرحله نخست رزمایش بزرگ مواسات و کمک مومنانه در مسجدجامع بستان‌آباد با آماده‌سازی یک هزار و ۲۰۰ بسته کمک معیشتی آغاز شد.