به همت گروه تبلیغی – جهادی رشد از گروه های جهادی سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان قم مسابقات فرهنگی، ورزشی ویژه عید قربان تا غدیر در قم برگزار می شود.