مسئول گروه جهادی غدیر گفت: گروه جهادی غدیر برای گرامیداشت عید بزرگ غدیر در دو فضای مجازی و حقیقی ۹ فعالیت‌ متفاوت را با پتانسیل دانشجویی انجام می‌دهد.