اعضای گروه جهادی هیئت مذهبی انصار المهدی (عج) در اردبیل اقدام به برف تکانی درختان و نیز برف‌روبی و بازگشایی پیاده‌روها برای تردد آسان عابرین می‌کنند.