با توجه و عنایت شهداء اولین گام گروه جهادی شهید علی ولی زاده برداشته شد. محمدحسن معنوی، مدیر گروه جهادی شهید علی ولی زاده با اعلام موجودیت این گروه عنوان کرد؛ با همکاری بسیج دانش آموزی شهید فهمیده ...