معاون عملیات جهادی سازمان بسیج دانشجویی گفت: جهادگران دانشجو سیلی بی عدالتی را می‌خورند؛ اما عطششان برای خدمت رسانی بیشتر می‌شود.