مسئول عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان قزوین گفت: روزانه چهار هزار و تاکنون ۱۱۰ هزار نفر در ۶ ایستگاه سلامت بسیج دانشجویی استان علیه کرونا غربالگری و پایش شده‌اند.