فیلمی از ضدعفونی کردن خودروها توسط نیروهای جهادی سردار قاسم سلیمانی در شهر تهران را مشاهده می‌کنید.