مسئول گروه جهادی شهیده مرجان نازقلچی نجف آباد گفت: اعضای این گروه جهادی با برگزاری کلاس تزئین حنا راه جدیدی برای درآمدزایی بانوان روستایی ایجاد کرده و بانوان و دختران آن مناطق را به یادگیری این مهارت ...