مسئول بسیج دانشجویی سپاه کربلا مازندران گفت: اتاق و مرکز رصد اولویت های مناطق محروم با کمک گروه های جهادی و بسیجی در دانشگاه مازندران راه اندازی می شود.