مسئول بسیج سازندگی سپاه سلمان سیستان و بلوچستان، گفت: 30 هزار خواهر و برادر شیعه و سنی در گروه های جهادی دارای شناسنامه استان، خدمت بی منت را در طول سال به ساکنان نقاط محروم این خطه پهناور را بر عهده ...