بیانیه مجمع جهادگران ناحیه بسیج دانشجویی استان گلستان درپی اهانت به ساحت مقدس پیامبرگرامی اسلام : غفلت نکنیم به پیامبرمان اهانت شده!