معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: اگر می‌خواهیم اقتدار کشورمان را بالا ببریم و گره‌های امروز را باز کنیم و مسیر را برای حل مشکلا ت هموار کنیم باید یک مشارکت بسیار بالا در انتخابات را رقم بزنیم.