معاون عملیات جهادی سازمان بسیج دانشجویی: گروه‌های جهادی که می‌خواهند برای بازسازی به منطقه سی‌سخت اعزام شوند، ثبت‌نام از متقاضیان را آغاز کنند.