امام جمعه قم گفت: باید از همت بلندی که مسوولان به خرج دادند و در سال‌های اخیر تحولی در شهرسازی و آبادانی شهر رخ داد تشکر کنیم و گزارشی که از خدمات شهرداری ارائه شد مایه تحسین و تبریک همه ماست. خدمات ...