رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بسیجیان جامعه پزشکی را موجب افتخار مجموعه بهداشت و درمان فارس دانست و از عملکرد بی نظیر گروه‌های جهادی استان از آغاز شیوع کرونا تاکنون قدردانی کرد.