به همت خیرین و گروه جهادی نورالرضا دو مدرسه خیر ساز عشایری در ۲روستای بخش اسماعیلی شهرستان جیرفت برای تحصیل 250 دانش اموز افتتاح شد.