مسئول دفتر قرارگاه مقابله با کرونا تیپ امام صادق(ع) گفت:  در ایام شیوع کرونا و حادثه سیل به واسطه فعالیت‌های گروه های جهادی، اعتماد مردم نیز نسبت به روحانیت افزایش پیدا کرد.