عضو گروه جهادی سردارشهید سلیمانی: اطاعت از ولایت در سنگر جهاد مقابله با کرونا رمز موفقیت جهادگران عرصه سلامت است.