درمراسمی با حضور مسئولان یک مدرسه و یک باب خانه عالم در روستای اسماعیل آباد کوچکلو شهرستان زرندیه توسط جبهه جهادی منتظران خورشید به بهره برداری رسید.