قرارگاه جهادی صاحب الامر به منظور ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و عمرانی به اقشار آسیب پذیر اسلام آباد کرج در مسجد حضرت ابوالفضل(ع) این منطقه استقرار پیدا کرد.