گروه جهادی نورالزهرا س بندر کنگان در سال ۹۸تصمیم به جمع آوری محصولات صنایع دستی در محدوده ی استان بوشهر نمود.