گروه جهادی شهید احمدمحمدی دانشگاه ملی زابل در استان سیستان و بلوچستان از جمله گروه‌هایی است که با توجه به نیاز مردم با ایجاد خودباوری در آنها و با استفاده از ظرفیت‌های منطقه بر روی پروژهای ...