پیرو دستور فرمانده کل سپاه در خصوص توزیع ماسک ، رئیس سازمان بسیج اصناف کشور به تشریح جزئیات اجرای این طرح پرداخت.