مسئول گروه جهادی نور کوثرانه فاطمی: به نیت حاج قاسم سلیمانی بنا داریم برای کپرنشینان جنوب کرمان خانه مسکونی احداث کنیم که همزمان با اولین سالگرد شهادت این سردار آسمانی، خانه‌های ۱۴ خانواده تحویل ...