گروه جهادی منتظران ظهور به مناسبت فرا رسیدن ماه رمضان بسته‌های ارزاق غذایی میان خانواده‌های محروم و نیازمند توزیع می‌کند.