مسئول معاونت عملیات جهادی بسیج دانشجویی استان قزوین در مورد فعالیت های نوروز 1400 بیان کرد: در ایام نوروز در قالب 5 گروه جهادی ، در عرصه های سلامت، عمرانی و فرهنگی-آمورزشی اردوهای جهادی برگزار شد