لباف قاسمی از فعالیت قرارگاه جهادی جوانان رجاء زواره جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا خبر داد و گفت: پاکسازی، گندزدایی، ضدعفونی اماکن عمومی و توزیع بسته های کمک معیشتی و غذای گرم از جمله اقدامات این ...