درراستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری در سال جهش تولید تفاهم نامه ای بین سازمان بسیج سازندگی استان قزوین و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای منعقد شد. این تفاهم نامه با هدف توسعه اقتصاد مقاومتی در زمینه ...