رئیس اداره مشارکت­های اجتماعی و سازندگی در جامعة المصطفی العالمیة گفت: پس از فرمان رهبر معظم انقلاب نسبت به گسترش کمی و کیفی حرکت­ های جهادی، این نهاد آموزشی بین المللی، اقدام به راه اندازی اداره ­ای ...