با همکاری گروه‌های جهادی بسیج سازندگی سپاه ومنابع طبیعی شهرستان ارسنجان، عملیات کپه کاری در مناطق سوخته جنگلی شهرستان ارسنجان آغاز شد.