۲۲هزار پرس غذا و ۱۵۰۰ بسته معیشتی در حاشیه شهرهای استان فارس، در ۷ مرداد به مناسبت عید غدیر بین نیازمندان و محرومان توسط گروه های جهادی دانشجویی توزیع شد.