فرمانده سپاه حضرت سیدالشهداء(ع) استان تهران از ساخت هفت حوضچه هر یک به ظرفیت ۱۸ هزار لیتر آب و ۳۶ کیلومتر لوله گذاری برای احیاء اراضی کشاورزی لم یزرع توسط گروه های جهادی خبر داد.