فرمانده سپاه محمدرسول الله(ص) گفت: گروه جهادی یوسف مقاومت با دعوت از پزشکان بسیجی و جهادگر برنامه ویزیت پزشکی رایگان را در منطقه سیاخ دارنگون شیراز برگزار خواهند کرد.