نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بر لزوم بهره گیری دستگاه ها از ظرفیت بسیج سازندگی در اجرای پروژه ها تاکید کرد.