سه طرح کارگاه خیاطی، دامداری و کِشت و زراعت اراضی کشاورزی با سرمایه‌گذاری بیش از ۹ میلیارد ریال توسط قرارگاه جهادی امیرالمؤمنین(ع) کاشان افتتاح شد.