سرهنگ خراسانی مطلق با بیان اینکه بیش از ۳۰۰ عنوان برنامه طی دهه مبارک فجر در بیرجند اجرا می شود، گفت: طی این دهه بیش از ۴۰ گروه جهادی از بیرجند به مناطق محروم استان اعزام خواهند شد.