پاسداران وبسیجیان گردان یکم بسیج امام حسین (ع) ابهر از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور پای کار آمده و با تشکیل گروه های جهادی به مقابله با این ویروس منحوس پرداخته اند.