مسئول گروه نمونه جهادی مشکات گفت: اولویت جهادگران گروه جهادی مشکات در راستای برگزاری رزمایش کمک مومنانه، آموزش کودکان بی سواد در مناطق محروم سهیلیه استان البرز است.