ویروس کرونا اگرچه این روزها نیازمندان و محرومان را بیشتر درگیر خود کرده اما گروه‌های جهادی و خودجوش این مردم را تنها نگذاشته و در روزهای سخت در کنارشان به صورت جهادی فعالیت می‌کنند.