رحیم قربانی، مدیرعامل اتحادیه مؤسسات و تشکل‌های فرهنگی ـ مردمی قرآن و عترت کشور، با اشاره به یکی از تأکیدات مدیران عامل اتحادیه‌های قرآنی استان‌ها در نشست مدیران اتحادیه قرآن و عترت و تشکل‌های ...