مسئول گروه جهادی مسجد لرزاده در جنوب تهران گفت: در راستای کمک به نیازمندان با جمع‌آوری کمک‌های مردمی، ١٢٠ بسته ارزاق تهیه و میان نیازمندان در خیابان خراسان توزیع شد.