حلقه دوم  هم عهدی با حضور فعالان جهادی، آقای بزرگیان و آقای تکنه کلید خورد. در این حلقه نظرات دو مهمان در مورد بررسی بیانات مقام معظم رهبری و سند نوسازی حرکت ­های جهادی به بحث گذاشته شد.